typelogoo

سالگرد زلزله بم

 بازدیــــــــد رئیس جمهور، وزیـــــــر مسکن و شهر ســـــازی و رئیس بنیـــــاد مسکن از دفتــر مشـــــاور برتــــــر در اولیــــــن سالـــــگرد زلزلــــه بــــــم در سال 1383 و توضیحـــــات مدیــــر پـــــــروژه مشـــــاور

ادامه مطلب


مرکز هنر، طراحی و معماری «روبرتو گارسیا سادا» - تادائو آندو

تادائو آندو (Tadao Ando) در ۱۳ اکتبر ۱۹۴۱ میلادی در اوزاکای ژاپن دیده به جهان گشود، در سالهای ۶۹-۱۹۶۲ م . تعالیم خود آموخته و غیر آکادمیک خود را به عنوان یک معمار با سفرهای آموزشی به اروپا، آمریکا و آفریقا و مطالعه بر روی خانه های فرانک لویدرایت و کارهای مدرنیسم قدیمی (کلاسیک) تکمیل کرد.

ادامه مطلب


  • 1
  • 2