typelogoo

پیرس ویوه – زها حدید

زها حدید معماری عراقی – بریتانیایی است که ساختمـــان‌ها مشهوری را طراحی کرده و جایزه معمــاری پریتزکر را نیز در کارنامه درخشان خود دارد. ساختمان پیرس ویوه (Pierresvives) در مو‍‌ن‌پولیه فرانسه ساخته شده است. زها حدید با بتن کاملا آشنایی دارد و آن را در زیباترین سازه‌اش یعنی مرکز فرهنگی حیدر علی‌اف در باکو نیز به کار گرفته است. پـــل شیخ زاید در ابوظبی نیز یکی دیگر از شاهکارهای او است که در آن هم از بتــن استفاده شده است.